آخرین مطالب

بایگانی

ارسال-نهال-گردو-به-شیراز-فارس

ارسال نهال به شیراز

نهالستان گردو فردوس همه ساله تعداد 10 هزار نهال گردو گلدانی و ریشه لخت به استان فارس ارسال می کند.   نهال های گردو ارسال

ادامه مطلب »
خری-نهال-گردو-گلدانی-کیسه-ای

نمایشگاه شهرکرد

حضور در نمایشگاه شهرکرد 1401 نهالستان گردو فردوس در سال 1401 در نمایشگاه شهرکرد شرکت کرد. در اتین نمایشگاه از آخرین سیستم های تولید نهال

ادامه مطلب »