اصلاح ارقام گردو جدید

گردو آمریکایی فرانسوی

با توجه به ارتفاع بالای استان چهارمحال و بختیاری نیاز به اصلاح ارقام گردو در این استان و رقم گردو مخصوص مناطق سردسیر کشور یک نیاز ضروری برای باغداران گردو است.

نهالستان گردو فردوس از سال 1399 با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و مرکز تحقیقات استان شروع به جمع آوری ژنوتیپ های برتر استان کرده و در حال اصلاح و انتخاب ارقام جدید گردو پیوندی و معرفی به باغداران عزیز است.

در 2 سال اول طرح کاشت پایه یک دست از بذر های یک درخت آغاز شد. از همان سال 1399 گزینش ژنوتیپ های برتر شروع شده است و همچنان ادامه دارد. در فاز اول این طرح حدود 20 ژنوتیپ از نقاط مختلف استان جمع آوری و به نهالستان فردوس ارسال شد.

از پیوندک های ارسالی هر ژنوتیپ تعداد 30 نهال گردو پیوندی تولید شد و به ایستگاه تحقیقات استان ارسال گردید.
در حال حاضر با همکاری دکتر مرادی و دکتر موسوی از اساتید مرکز تحقیقات استان این طرح در جریان است و در آینده ای نزدیک پس از بررسی های علمی صفات مطلوب این ژنوتیپ ها رقم مناسب مناطق مرتفع برای کشور معرفی خواهد شد.