در حال نمایش 6 نتیجه

گرده افشانی در گردو یک عامل بسیار مهم است. درخت گردو برای تولید میوه نیاز به گرده افشانی توسط ارقام دیگر دارد. به دلیل نا همرسی دانه گرده در درخت گردو باید در زمان احداث باغ اقدام به کاشت نهال گرده افشان صورت بگیرد.
بهترین ارقام گرده افشان موجود در بازار رقم گردو روند، گردو فرانکت و گردو فرنت می باشند.

قیمت نهال گرده افشان تفاوتی با نهال های ارقام دیگر گردو ندارد. در زمان خرید نهال گردو حتما نهال گردو گرده افشان مخصوص آن رقم را نیز تهیه کنید. همچنین از فروشنده درخواست کنید آموزش های کافی برای کاشت گرده افشان گردو را به شما آموزش دهد.