در حال نمایش 10 نتیجه

خرید نهال گردو امریکایی

کشور آمریکا از بزرگترین تولیدکنندگان گردو در جهان با رتبه دوم و از نظر صادرات گردو رتبه اول را دارد.

از مهمترین عوامل دستیاری آمریکا به این جایگاه اتسفاده از ارقام اصلاح شده گردو امریکایی که توسط دانشگاه دیویس کالیفرنیا اصلاح شده اند. این اراقم مهمترین ارقام گردو موجود در جهان هستند و برای مثال گردو چندلر بیشترین سطح زیر کشت را در جهان از آن خود دارد. برای خرید نهال گردو امریکایی باید توجه به اصالت رقم داشته باشید. با توجه به نبود نظارت کافی ممکن است برخی نهال بدون اصالت به شما بدهند.

قیمت نهال گردو آمریکایی

نهال گردو امریکایی در ارقام مختلف چندلر، پدرو، هاوارد، هارتلی موجود است و قیمت نهال گردو بسته به کیسه ای بودن یا نهال ریشه لخت حتما متفاوت است. مجموعه نهالستان فردوس یکی از مناسب ترین قیمت ها را در فروش نهال گردو پیوندی دارد.