آبیاری درخت گردو + نکات کاربردی

آبیاری درخت گردو

آبیاری درخت گردو

گردو به دلیل نیاز آبی منظم و دقیقی که دارد، آبیاری آن مسأله بسیار مهم و حیاتی است. عدم توجه کافی و مناسب به آبیاری درخت گردو علاوه بر ضرر‌های زیاد به محصول سال جاری، مضرات و مشکلاتی برای محصول سال بعد در پی خواهد داشت. علاوه بر این، عدم آبیاری منظم و کم آبیاری باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل انتشار آفات خطرناک همچون کرم خراط، کرم نجار و چوب خوار‌ها خواهد شد.

از طرفی، آبیاری بیش از حد نیاز درختان نیز علاوه بر از بین بردن منابع آبی، باعث بروز مشکلات قارچی در ریشه و طوقه گیاه شده و پیشرفت این بیماری‌ها تلف شدن درخت را در پی خواهد داشت. همچنین آبیاری بیش از حد در پایان فصل رشد، باعث رقیق شدن شیرابه درخت و از بین رفتن شاخه‌ها و تنه گردو در فصل سرد سال خواهد شد.

در کنار میزان آب کافی برای درخت گردو، باید به کیفیت آب نیز توجه کرد و از آبیاری با آب‌های شور و با سختی بالا برای درخت گردو خودداری کرد. کیفیت آب نیز باید سنجیده شود. وجود سدیم، بر و کلر در آب آبیاری، باعث ایجاد پدیده‌ی برگ‌سوزی می‌شود. شوری آب نیز نباید از ۲ دسی زیمنس بر متر بیشتر باشد.

میزان آب مورد نیاز درخت گردو در سنین مختلف

یک باغ گردو ۱۰ ساله در طول یک فصل زراعی، در حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب آب در هکتار نیاز دارد. در صورتی که روش آبیاری قطره‌ای باشد، می توان این مقدار را تا نصف نیز کاهش داد. آبیاری منظم به طور معمول بین ۷ تا ۱۰ روز یکبار صورت گرفته و این مقدار آب از سال اول کاشت، تا سال دهم پس از کاشت هر ساله اضافه می‌گردد.

نیاز آبی باغ گردو در سال اول تا دهم به روش آبیاری سنتی و قطره‌ای (متر مکعب در سال در هکتار)

سن درخت گردوروش سنتیروش قطره ای
سال اول25001250
سال دوم30001500
سال سوم35001750
سال چهارم40002000
سال پنجم50002500
سال ششم60003000
سال هفتم70003500
سال هشتم80004000
سال نهم90004500
سال دهم به بعد10000

5000

اطلاعات بیشتر در مورد اصول احداث باغ گردو

شروع و پایان  آبیاری درخت گردو

آبیاری باید در فصل بهار با پایان یافتن بارندگی‌ها و تشکیل برگ در اواخر اردیبهشت آغاز شده و بسته به بافت زمین و سن درخت، از ۷ تا ۱۰ روز یک بار به طور منظم صورت گیرد.
نکته: عدم آبیاری منظم باعث خسارت به کیفیت میوه در سال جاری و سال آینده شده و همچنین باعث طغیان آفات و پارازیت‌ها می‌شود.

دوران بحرانی و تأثیر کم آبیاری بر درخت گردو

عدم آبیاری درخت گردو در شهریور

تصویر: قطع آبیاری ناگهانی درخت گردو در مرداد ماه

 

کمبود آب در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور منجر به خسارت زیادی خواهد شد.

تنش آبی شدید در

 • خرداد ماه: کوچکی اندازه میوه و همچنین اثرات منفی در گل‌انگیزی برای سال بعد و کاهش رشد گیاه. 
 • تیر ماه: سقط جنین یا نقص در بستن میوه، پوکی یا سیاه شدن و یا چروکیدگی مغز، نقص در تشکیل جوانه‌های میوه و کمبود تولید میوه در سال آینده.
 • مرداد و شهریور ماه: تیره شدن رنگ مغز، کاهش تجمع مواد خشک در مغز و در نتیجه کاهش وزن مغز خواهد شد.

نمودار مراحل رشد درخت گردو در طول فصل رشد 

نمودار رشد درخت گردو

 

محاسبه نیاز آبی درخت گردو

محاسبه دقیق میزان نیاز آب درخت گردو کار بسیار دشواری بوده و نیازمند اطلاعات فراوان در طول حداقل ۱۰ سال از منطقه است. با این حال با استفاده از دستگاه پتانسیومتر می‌توان میزان رطوبت خاک را در هر لحظه اندازه گرفت.

برای محاسبه دقیق میزان نیاز آبی درخت باید بافت خاک (شنی آب بیشتر از رسی)، شیب زمین (شیب رو به جنوب آب بیشتر از شیب شمالی)، سن درخت (هرچه سن درخت بیشتر باشد میزان نیاز آب بیشتر است)، زمان ( در خرداد، تیر، مرداد، نیاز آبی بیشتر از بقیه ماه‌های سال) و دیگر اطلاعات منطقه و شرایط جغرافیایی را در نظر گرفت تا بتوان مقدار مناسب آب را در اختیار درخت قرار داد.

روش‌های مختلف آبیاری درخت گردو

بهترین روش آبیاری درخت گردو با توجه به مقدار آب در دسترس باغدار و تجهیزات موجود در منطقه و علم باغدار تعیین می‌گردد. اما در حال حاضر با توجه به مشکلات آبی و خشکسالی‌های پی در پی، استفاده از روش آبیاری قطره‌ای توصیه می‌شود.

آبیاری قطره‌ای درخت گردو

در حال حاضر یکی از بهترین روش‌های آبیاری در کشور است. آبیاری قطره‌ای میزان کارایی ۲ برابری نسبت به آبیاری سنتی داشته و می‌توان در کنار آبیاری، از تغذیه کودی نیز بهره برد. بهتر است لوله‌های آبیاری از تنه درخت ۱ متر فاصله داشته و به ازای فاصله درخت تا درخت دیگر، هر یک متر از یک قطره چکان استفاده کرد.

آبیاری درخت گردو به روش قطره ای

 

آبیاری قطره ای درخت گردو

آبیاری بارانی زیر تاج درخت گردو

این روش آبیاری از راندمان بالاتری نسبت به آبیاری سنتی برخوردار است اما از قطره‌ای راندمان کمتری دارد. یکی از معایب این روش انتشار بیماری‌های قارچی در باغ گردو است و با توجه به وجود باد‌های دایمی در کشور، تلفات آبی در این روش زیاد بوده و در کل برای بسیاری از مناطق ایران توصیه نمی‌گردد.

آبیاری غرقابی ( آبیاری سنتی) درخت گردو

دارای پایین‌ترین راندمان آبیاری بوده و بهتر است به جای روش غرقابی از آبیاری چرخشی یا گردشی استفاده کنید. در این روش حتماً در نظر داشته باشید که در زمان آبیاری درخت گردو، از برخورد مستقیم آب با تنه درخت، به منظور پیشگیری از انتشار بیماری های قارچی در طوقه گیاه، جلوگیری کنید.

آبیاری زیر سطحی درخت گردو

جدید‌ترین روش آبیاری باغ‌ها در دنیا، روش آبیاری زیر سطحی است که با بالاترین راندمان آبیاری، تنها ریشه درخت را سیراب کرده و از هدر رفت آب جلوگیری می‌کند.

کاشت درخت گردو به روش دیم

در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه ۸۰۰ میلی‌متر با پراکنش مناسب در طول سال باشد، می توان درخت گردو را به صورت دیم کشت کرد.

آبیاری نهال گردو

برای نهال تازه کشت شده به طور تجربی میزان ۴۰ لیتر آب در هفته کافی است. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در خصوص آبیاری نهال‌های گردو در مناطق گرم این است که؛ به هیچ وجه در ساعات گرم روز و هنگامی که دما بالاتر از ۳۰ درجه است، آبیاری نکنید! بهتر است در این شرایط آبیاری در ساعات اولیه صبح، یا شب ها صورت پذیرد.

آبیاری درخت گردو بیش از حد نیاز

حالت غرقابی شدید در اطراف ریشه، مخصوصاً در ساعت‌های گرم روز باعث خفه شدن ریشه و خروج اکسیژن در دسترس گیاه شده و ممکن است عارضه آپوپلکسی ایجاد کند که نشانه آن ریزش بی‌دلیل برگ‌های درخت است. در آپوپلکسی یا فلج گیاه، هیچ گونه عامل بیماری زایی دخالت ندارد.

آبیاری غیر اصولی درخت گردو

آبیاری غیر اصولی درخت گردو

آبیاری درخت گردو در فصل زمستان

آبیاری درخت گردو در پایان فصل تابستان باید به تدریج قطع شده تا از آسیب به تنه درخت در فصل سرد جلوگیری شود. بهتر است در پایان شهریور ماه، آبیاری درخت گردو به لحاظ دوره ی زمانی با فواصل بیشتر، و به لحاظ حجم آبی نیز نصف گردد. به طور مثال اگر برنامه آبیاری باغی به روش قطره ای،  هر هفت روز یکبار و به مدت 10 ساعت باشد، در نیمه دوم شهریور ماه دوره آبیاری به 14 روز و میزان آبیاری به 5 ساعت تقلیل خواهد یافت. و پس از آن در اواسط مهر ماه آبیاری قطع خواهد شد.

اگر بارندگی در آبان ماه آغاز شود نیازی به آبیاری درخت گردو نیست، اما اگر بارندگی در منطقه صورت نگیرد، در طول آبان ماه 2 ساعت به درختان خود آب بدهید. دقت کنید که با اولین بارش باران آبیاری قطع شده و اگر به مدت 40 روز پی در پی بارندگی نشود، نیاز است خاک منطقه را بررسی کرده و اگر رطوبت پایین و خاک اطراف ریشه در عمق بیش از 10 سانتی متری خشک بود، آبیاری دوباره صورت بگرید.

از آبیاری بیش از حد درخت گردو خود جدا خودداری کنید.

آبیاری نهال گردو پیوندی به چه صورت است؟

با توجه به این که پایه نهال گردو پیوندی، گردو بذری محلی است نیاز آبی آن تفاوتی با درختان بذری نداشته و طبق برنامه آبیاری باغ های سنتی، آبیاری نهال گردو پیوندی خود را نیز انجام دهید.

سوالات خود را در زیر همین مقاله بپرسید

قطع آبیاری درخت گردو در پاییز

در زمان پایان فصل رشد و پیش از برداشت کامل میوه اما موقعی که میوه از نظر پر کردن مغز به تکامل رسیده باشد، باید آب را به میزان 25 درصد کمتر از دور قبل استفاده کرد و برای دور بعد نیز 25 درصد دیگر از حجحم آب کاسته شود. به عبارت دیگر و برای راحتتر فهمیده شدن موضوع در پایان شهریور آبیاری را کم کرده و در مهر ماه نهایتا یک آبیاری صورت بگیرد.

در صورتی که از سیستم آبیاری غرقابی استفاده می کنید و توان کم کردن حجم آب را ندارید دور آبیاری را کاهش دهید. برای مثال به جای 7 روز یک آب آبیاری پایانی یا ما قبل آن را 14 روز یک بار انجام دهید. در نظر بگیرید که با شروه بارندگی های پاییزی درخت دیگر نیازی به آبیاری نخواهد داشت.

مطالعه بیشتر:

علت ها و دلایل بار ندادن درخت گردو

بیماری های درخت گردو 

لینک کوتاه این مطلب: https://yun.ir/ABYARIGERDOO

فهرست مطالب

4 دیدگاه دربارهٔ «آبیاری درخت گردو + نکات کاربردی»

 1. ابراهیم علایی

  مقاله واقعا کاربردی و سازنده ای بود.
  در مورد آبیاری قطره ای بیشتر توضیحات بذارید.

 2. اسماعیل حمیدی

  با سلام
  درمقاله گفته شده مقدار آب مورد نیاز برای یک هکتار باغ گردو در یک سال به روش آبیاری قطره ای ۵۰۰۰ هزار متر مکعب هستش ، اما من میخوام بدونم برای مدت زمان بین ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مهر برای هر هکتار چقدر آب نیاز است؟

  1. حسین ناصری

   درود بر شما این میزان آب مورد نیاز باغ گردو در طول فصل رشد است. برای زمانی که درخت بیداره باید در طول این چند ماه این حجم آب بهش برسه.
   در کل میزان آب عوامل زیادی درش دخیل هستند که بهتره با استفاده از یک کارشناس خبره به نیاز واقعی زمین وباغتون پی ببرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *