آخرین مطالب

بایگانی

نقشه باغ گردو احداث گرده افشانی
گرده افشانی گردو

گرده افشانی گردو

گرده افشانی گردو گرده افشانی گردو 100 درصد به وسیله باد انجام میگیرد و در گرده افشانی گردو حشرات و یا انسان دخالت خاصی ندارند.

ادامه مطلب »