6 نمونه از مهمترین بیماری های درخت گردو

بیماری های درخت گردو

بیماری های درخت گردو

بیماری های درخت گردو از اهمیت بالایی در باغداری این محصول برخوردار است. 6 نمونه از مهمترین بیماری های درخت گردو در ادامه برای شما علاقه مندان آورده شده است. امید است با شناخت و مبارزه اصولی با این بیماری ها افزایش بهره بری کمی و کیفی محصول گردو شما به ارمغان بیاید.

بلایت باکتریایی

مهمترین بیماری درخت گردو بلایت باکتریایی یا پوسیدگی مغز گردو است. این بیماری به خصوص در مناطق مرطوب و خنک خسارت زا است. عامل آن یک باکتری است که تنها به گردو حمله می کند و در سال 1888 توسط برایتل بنک گزارش شد. به احتمال زیاد مناشا اصلی این بیماری فرانسه بوده است. اما در حال حاضر در تمام نقاط گردو خیز جهان گزارش شده است. در ایران نیز در مناطق مرطوب شمال و خنک زاگرس و البرز به راحتی رشد می کند.

نشانه ها و تشخیص این بیماری

این باکتری به طور کلی بر روی تمام قسمت های برگ و شاخه گیاه رشد می کند. بر روی میوه و گل نیز دیده می شود. علایم اصلی این بیماری بر روی برگ ایجاد لکه های مشکلی رنگ با حاشیه زرد رنگ که بر روی برگ های جوان باعث بد شکلی می شود.

عکس میوه آلوده

بیماری بلایت گردو میوه بیماری بلایت گردو

شدت خسارت این بیماری بسته به زمان آلودگی دارد. در بهار باعث ریزش میوه و گل می شود. در فصل رشد شاخه به ساقه های جوان حمله کرده و در صورت نفوذ به داخل شاخه باعث ایجاد شانکر می شود. خسارت بر روی میوه های کامل بسیار کم است. خسارت به مغز میوه هم بستگی به میزان چوبی شدن پوست میوه دارد. تفاوت سیاه شدن مغز گردو در حضور بلایت با آفتاب سوختگی و کرم سیب طوری است که آفتاب سوختگی لکه سوخته محدود به سمت آفتاب است و کرم سیب دارای فضولات بر روی سطح میوه است.

کنترل بیماری بلایت

از زیادروی در باغ به طریقی که باعث بالا بردن رطوبت باغ شود خودداری کنید.بهتر از سیستم های آبیاری قطره ای استفاده شود.

مطالعه بیشتر: اصول آبیاری درخت گردو

هرس اصولی باغ که باعث گردش هوا در تاج درخت شود می تواند تا حدود زیادی از انتشار بیماری جلوگیری کند. شاخه های آلوده به بلایت جمع آوری و سوزانده شود. برای جلوگیری از انتشار بیماری در باغ از نهالستان های سالم و مجوز دار نهال تهیه کنید. کاشت ارقام مقاوم به بیماری نیز می تواند جلوی انتشار را بگیرد.

بیماری برگ درخت گردو بلایت بیماری بلایت گردو برگ

مبارزه شیمیایی

در برنامه استاندارد اروپا 7 نوبت محلول پاشی توصیه شده است در امریکا 4 نوبت محلول پاشی می شود. در ایران 2 نوبت باید محلول پاشی صورت بگیرد. زمان محلول پاشی نوبت اول در مرحله تورم جوانه های انتهایی گردو است. مرحله دوم محلول پاشی15 تا 30 روز بعد از مرحله اول است. بهترین ترکیب سم اکسی کلرور مس (3 در هزار) است و بعد از آن از بردوفیکس(6 در هزار) نیز می توان استفاده کرد.

عکس مرحله اول محلول پاشی

باز شدن برگ گردو

آنتراکنوز

یکی دیگر از بیماری های درخت گردو آنتراکنوز است. در تمام نقاط گردو خیز جهان بیماری آنتارکنوز دیده می شود. اما این بیماری خسارت زیادی به گردو وارد نمی کند و در بیشتر موارد نیازی به مبارزه با این بیماری وجود ندارد. در ایران نیز در همه استان های کشور این بیماری گزارش شده است.

آنتراکنوز گردو بر روی برگ

علایم بیماری آنتراکنوز

آنتراکنوز گردو ابتدا بر روی برگ درخت گردو خود را نشان میدهد و در صورتی که بیش از حد درخت را آلوده کند به میوه ها نیز خسارت وارد میکند. خسارت بر روی میوه های گردو به این شکل است که میوه های نارس قبل از رسیدن میریزند و در میوه هایی که کامل شده اند باعث نفوذ بیماری به مغز و ایجاد لکه های قهوه ای بر روی میوه می شود. اکثر ارقام گردو خارجی به این بیماری مقاوم هستند.

آنتراکنوز گردو

کنترل بیماری آنتراکنوز

شانکر پوستی درخت گردو در درختانی که تنش های تغذیه ای و آبی دارند شایع است. لذا تقویت درخت و آبیاری منظم مهمترین راه کنترل این بیماری است. تا پیش از عمقی شدن شانکر با جراحی و برداشتن پوست درخت و سپس تیمار کردن محل زخم با اکسی کلرور مس می تواند مفید باشد. شانکر پوستی به تنهایی نمی تواند درخت گردو را از پای در بیاورد و درختانی از این بیماری خشک می شوند که به دلیل تنش های تغذیه ای و آبی پیش از این درخت را مستعد این بیماری کرده اند.

آنتراکنوز گردو میوه

مبارزه شیمیایی آنتراکنوز

به طور کلی نیازی به مبارزه با این بیماری نیست. اما در صورت آلودگی باغ می توانید  یک مرحله اکسی کلرور مس را پس از باز شدن جوانه های انتهایی درخت محلول پاشی کنید.

 

شانکر پوستی

شانکر های پوستی گردو بیماری های ثانویه هستند که به دنبال ضعیف شدن درخت و در اثر تنش های محیطی از جمله سطحی بودن خاک، فشردگی خاک، خشکی، آبیاری بیش از حد و پوسیدگی های طوقه و ریبشه ظاهر می شوند و حتا درختانی که از شانکر بهبود می یابند اگر مجددا در معرض چنین تنش هایی قرار بگیرند دوباره شانکردار می شوند. شانکر های پوستی به دو دسته شانکر سطحی پوستی و شانکر پوستی عمقی تقسیم می شوند که هیچ کدام به تنهایی کشنده نیستند. شانکر پوستی در باغات گردوی بسیاری از مناطق مرطوب جهان شایع است. در ایران نیز در مناطق شمالی کشور، مناطق مرطوب کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان گزارش شده است.

شانکر پوستی گردو

علایم و نشانه های بیماری

نشانی بارز این بیماری ایجاد شانکر های متعدد، معمولال گروهی و به رنگ قهوه ای تا سیاه در پوست خارجی یا شاخه های اصلی دیده می شود. و در محل های زخم خروج شیرابه سیاه رنگ از مهمترین نشانه های محل زخم است. در تاج درخت نشانه های این بیماری به صورت زوال عمومی و خشکیدگی شاخه نمایان می شود. درختان آلوده ابتدا یک طرفه خشک می شوند و سپس به تدریج کل درخت خشک می شود.

مبارزه و کنترل شانکر گردو

برای مبارزه با فیتیله نارنجی درخت گردو بهتر است پس از هرس درختان در بهار یک مرحله بردوفیکس 8 در هزار و یا اکسی کلرور مس 4 در هزار محلول پاشی کنید. این محلول پاشی در پاییز و پس از ریزش برگ ها نیز در کنترل بیماری بسیار موثر است. رنگ کردن درخت در پاییز هم باعث جلوگیری از آفتاب سوختگی و ایجاد ترک برای نفوذ بیماری ها می شود.

فیتیله نارنجی در گردو

سرخشکیدگی سیتوسپرایی یا فیتیله نارنجی یکی دیگر از بیماری های درخت گردو است. عامل اصلی این بیماری یک قارچ اسیت. این بیماری بر روی درختان میوه دیگر نیز نظیر سیب و گیلاس و توت نیز دیده می شود. به تنهایی نمی تواند درخت را از بین ببرد اما باعث افت کمی محصول می شود.

نشانه های بیماری

این قارچ درون شاخه های خشکیده و ضعیف درختان مستقر می شود. اصولا این بیماری توسط قارچی فرصت طلب ایجاد مش شود که با ایجاد زخم بر روی درخت از محل زخم به درون شاخه نفوذ می کند. در فصل گرم سال بر روی پوست شاخه های آلوده نقاط ریزی به رنگ زرد و نارنجی دیده می شود که اگر پوست را بردارید زیر پوست شبیه به دوده سیاه رنگ به وجود آمده است.

فیتیله نارنجی گردو

شاخه های آلوده در پاییز برگ های زرد رنگی دارند و به راحتی در باغ پیش از ریزش برگ باغ قابل تشخیص هستند.

شاخه های بزرگ توسط هرس، شکستگی، سرمازدگی، آفتاب سوختگی آلوده می شوند و بهتر است هرس باغ گردو در بهار صورت بگیرد تا جلوی انتشار بیماری گرفته شود.

مبارزه با فیتیله نارنجی

برای مبارزه با فیتیله نارنجی درخت گردو بهتر است پس از هرس درختان در بهار یک مرحله بردوفیکس 8 در هزار و یا اکسی کلرور مس 4 در هزار محلول پاشی کنید. این محلول پاشی در پاییز و پس از ریزش برگ ها نیز در کنترل بیماری بسیار موثر است.

رنگ کردن درخت در پاییز هم باعث جلوگیری از آفتاب سوختگی و ایجاد ترک برای نفوذ بیماری ها می شود.

 

پوسیدگی طوقه درخت گردو

حساس ترین بیماتری درخت گردو پوسیدگی طوقه درخت گردو است. که عامل ایجاد این بیماری یک قارچ از جنس فیتوفترا است. با شرایطی که محل طوقه خیس و رطوبت آن بالا باشد به درخت حمله می کند. این قارچ می تواند درخت گردو را در هر سنی از بین ببرد.

پوسیدگی طوقه گردو

نشانه های بیماری پوسیدگی طوقه درخت گردو

در اوایل آلودگی این بیماری نشانه ی خاصی در درخت دیده نمی شود. اما با توسعه بیماری شاخه های درخت تنک شده برگ ها می ریزند و در نتیجه میوه ها در معرض آفتاب سوختگی قرار می گیرند و آفتاب سوخته و بی کیفیت می شوند. در بعضی از مواقع از محل طوقه شکاف هایی به وجود آمده و از محل شکاف ها آب سیاه رنگی خارج می شود. سپس آلودگی به بالای تنه حرکت کرده و باعث از بین رفتن درخت می شود.

این بیماری در جوزستان هایی که آب طولانی مدت دور درخت می ماند بیشتر شایع است. در ابتدا این بیماری را گندیدگی ناشی از آب زیاد می دانستند که با پیشرفت علم مشخص شد عامل قارچی دارد.

کنترل و مبارزه

از آبیاری بیش از حد در فصل های خنک مثل بهار و پاییز به شدت خودداری کنید. در باغ هایی با خاک سنگین از زهکشی استفاده کنید و در سال های پنجم به بعد از احداث باغ از برخورد آب در روش آبیاری سنتی با طوقه جلوگیری کنید. دقت کنید که آبیاری بیش از حد در ایجاد بیماری های درخت گردو تاثیر بسیار زیادی دارد.

حداقل یک متر محل آبیاری با تنه فاصله داشته باشد. کاشت  نهال بر روی پشته احتمال بروز این بیماری را به شدت کاهش می دهد. طوقه گردو حساس ترین نقطه درخت است و نباید زیر خاک قرار بگیرد. از انباش کود حیوانی و مواد آلی بر روی طوقه جلوگیری شود تا از بالا بردن رطوبت و انتشار بیماری جلوگیری کند.

برای مبارزه شیمایی پیش از کاشت نهال آن را در محلول بردو قرار داده تا ریشه ضدعفونی شود. سم ردومیل از بهترین گزینه ها برای کنترل بیماری در طوقه است و بهتر است اطراف طوقه را برداشته و سپس سمپاشی صورت بگیرد. در صورتی که اطراف طوقه تا یک سوم آلوده شده باشد می توانید با جراحی درخت و تیمار با اکسی کلرور مس جلوی انتشار بیشتر را بگیرید و درخت را از بیماری نجات دهید.

 

گال طوقه گردو

ازخطرناک ترین بیماری های درخت گردو، بیماری گال طوقه است. که به عنوان خسارتا ترین بیماری در قرن بیستم شناخته شده است. عامل این بیماری یک باکتری است. بیشترین میزبان گیاهی را داراست و به حدود 750 گونه گیاهی حمله می کند. در میان درختان نیز به حدود 40 درخت آسیب وارد می کنند. خسارت این باکتری هر ساله میلیون ها دلار به اقتصاد کشاورزی در کل جهان آسیب می زند.

گال طوقه گردو

نشانه های بیماری

واضح ترین نشانه این بیماری در درخت گردو وجود گال در محل یقه و مجاور ریشه درخت یا در اندام هوایی درخت است. فشار گال باعث در هم شکستن آوند های درخت و قطع شیره نباتی و ضعف درخت می شود.

کنترل بیماری

برای مقابله با بیماری باید از کشات نهال های آلوده و گالدار پرهیز کنید. در عمل مبارزه شیمیایی موثری برای این بیماری وجود ندارد و حذف درخت مرض اقتصادی ترین راه ممکن است.

مطالعه بیشتر:

تغذیه و کوددهی به درخت گردو

آموزش پیوند گردو در تابستان

 

لینک کوتاه این مقاله: https://yun.ir/bimari1

فهرست مطالب

1 دیدگاه دربارهٔ «6 نمونه از مهمترین بیماری های درخت گردو»

  1. سعید ربیعی

    جناب مهندس لطف می کنید یه کتاب در مورد بیماری های درخت گردو معرفی کنید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *